Bygget på Östra Piren skjuts fram

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Johan Hultgren

Allt var klart för byggstart i februari. Det trodde man i alla fall på kommunen. Miljöförbundets kräver dock markundersökningar som försenar byggstarten med fyra månader.

Nästa år ska bygget av ytterligare 10 000 kvadratmeter lokalyta påbörjas på Östra Piren. Det ska bli företagslokaler, restaurang, biosalong och konsertlokal. Tanken var att börja med pålningen, som krävs för att få en stabilare grund, i februari. Nu räknar man med att komma igång först i juni.

– Det är Miljöförbundet som när det senaste bygglovet gick igenom ville att man skulle göra en mer genomgående miljöundersökning, förklarar Marie Håkansson Wahlström som är vd för Karlshamnsfastigheter.

Någon undersökning för att se vad marken på Östra Piren innehåller har inte gjorts tidigare. I samband med de två tidigare byggena gjordes inte heller någon sådan undersökning.

– Man vill veta om det kommit ner något i marken. Vi själva tror inte att det är något, eftersom det varit hårdgjorda ytor, säger Marie Håkansson Wahlström.

Tidigare hade företaget Schmidt & Co sin verksamhet på platsen och hade lagringsverksamhet. När det gäller det material som ligger under de hårdgjorda ytorna tror sig det kommunala fastighetsbolaget ha koll.

– Den sten som ligger där ska vara sten från när man sprängde fram järnvägstunneln, säger vd:n.