Då måste kommunen yttra sig om Saltsjöbaden

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

Domstolen vill ha svar från kommunen angående det omtvistade Saltsjöbadsbeslutet.

Nu har Förvaltningsrätten i Växjö kommit med ett datum då kommunen senast ska ha yttrat sig angående överklagande mot beslutet att skänka tre miljoner kronor till Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder för rivningen av Saltsjöbaden.

Senast den 13 oktober ska ett yttrande ha lämnats in till kommunen angående inhibitionsyrkandet i överklagande.

En inhibition innebär att utförandet av ett beslut ställs in, men inte att det upphävs.

Senast den 24 oktober ska kommunen ha yttrat sig om överklagandets övriga delar.