Den sista dagmamman stänger ner

Karlshamn Artikeln publicerades
Att vara hos dagbarnvårdare var tidigare en mycket vanligt förekommande förskoleform.
Foto:Hasse Holmberg
Att vara hos dagbarnvårdare var tidigare en mycket vanligt förekommande förskoleform.

Under onsdagen togs beslutet: dagbarnvårdarkonceptet läggs ner i Karlshamns kommun. Barnen flyttas från och med juli ut i förskolorna.

Intresset för dagbarnvårdare har sedan ett par år tillbaka varit i fritt fall. Sedan verksamheten för tio år sedan sysselsatte trettio anställda i kommunen, har antalet i dag sjunkit till tre.

Trenden tros bero på att förskolan ses mer och mer som en pedagogiskt krävande verksamhet, medan dagbarnvårdare anses syssla med huvudsakligen barnpassning.

När det för lite sedan stod klart att ytterligare en av de kvarstående vårdarna skulle gå i pension, visade det sig vara svårt att hitta en ersättare. Nu ger nämnden för barn, ungdom och skola upp och lägger ner verksamheten.

– Vi vill ha kvar dagbarnvårdarna, men det finns inget alternativ. Redan nu får de täcka upp för varandra någon dag i veckan eftersom tiden inte räcker till, berättar Tobias Folkesson (S), ordförande för nämnden.

De elva elever som till hösten skulle ha gått hos de två återstående dagvårdarna hamnar i stället i den vanliga förskolan. Det kommer också vårdarna själva, som omställs till barnskötare.

– Ingen blir förvånad nu när verksamheten avvecklas. Det har varit ett alternativ länge. Enligt de uppgifter jag har fått så vill de här dagbarnvårdarna gå in i förskolan, säger Patrik Håkansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Att alla barn hamnar på den förskola deras föräldrar önskar är dock långt ifrån klart, åtminstone till en början.

Först ska föräldrarna få lämna önskemål, sedan kommer förskoleplats tilldelas utifrån de möjligheter som finns. Därefter sätts barnen i kö till sina förstahandsval.

Verksamheten läggs ner den 30 juni.

Fakta

Dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare är ett alternativ till förskola och dagbarnvårdarna arbetar med vägledning av läroplanen för förskola, skolverkets allmänna råd för familjedaghem och lyder under skollagen.

Arbetet bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens egna hem. Barnen vistas mycket i sin närmiljö med natur, lekplatser och bebyggelse som en del av vardagen.

Visa mer...