"Det är inget sopvatten"

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Johan Hultgren

Vmab får fortsätta att släppa ut lakvatten från avfallsanläggningen till Mörrumsån. Domen kritiseras, men från Vmab:s sida menar man att vattnet oförskyllt pekas ut som miljöbov.

Det var mark- och miljödomstolen som i förra veckan avgjorde en fråga som väntat på svar i tio års tid. Det handlar om var avfallsbolaget Vmab ska göra av lakvattnet från sin anläggning i Mörrum. Under åren har man tittat på flera olika alternativ. Ett av dem har varit att skicka vattnet i den ledning som ska föra Mörrumsbornas avloppsvatten till Sternö reningsverk när reningsverket i Mörrum läggs ner. Miljöcertifieringen av slammet från reningsverket kräver dock att man inte tar in lakvatten.

Alternativet var då att fortsätta släppa vattnet i Mörrumsån, eller leda det till någon annan plats.

Ola Söderdahl på Mörrums kronolaxfiske är besviken och förvånad över domen och menar att man utsätter ett känsligt vattendrag för risker. Han hade önskat att man fått bort lakvattnet i samband med att man får bort den riskfaktor som det lokala reningsverket innebär för Mörrumsån.

– Vi kan konstatera att Mörrumsån inte behöver fler riskfaktorer. Det är beklagligt.

Susanna Strandberg, vd på Vmab, har respekt för dem som värnar om Mörrumsån men menar att man måste ge utsläppen rimliga proportioner.

– Det är inget sopvatten som åker rakt ut i Mörrumsån.

Hon säger att reningen, som framöver ska ske hos Vmab, kommer att bli effektivare och att mängden tungmetaller kommer att vara mycket små.

– Vattnet från oss är jämställt med ett kommunalt dagvatten, exempelvis från en parkeringsplats eller från ett villaområde.

Hon berättar vidare att bolaget vid torr väderlek måste lagra lakvattnet i väntan på ökad vattenmängd i ån. Det för att få rätt utspädning med åvattnet.

Ett alternativ som hade gjort det möjligt att få bort lakvattnet från Mörrumsån var att leda ut det i Pukaviksbukten via Mörrums bruk. Det hade dock kostat en rejäl slant och när domstolen vägde olika intressen mot varandra kom man fram till att miljövinsten inte var tillräckligt stor för att motivera en sådan investering, enligt Susanna Strandberg.

Fakta

Lakvatten

När det regnar på en avfallsdeponi passerar regnet genom deponin och för med sig föroreningar som tungmetaller. Det förorenade vatten som lämnar deponin kallas lakvatten.

Visa mer...