"Ett lyft för hela Hällaryd"

Hällaryd Artikeln publicerades
Foto:Johan Hultgren

Nu behöver barnfamiljer inte längre åka till Karlshamn för att lämna sina barn på förskolan. I dag invigdes Hällaryds förskolas nya avdelningar.

Ett gäng pirater har intagit Hällaryds förskola och samlat ihop barnen. Men det är ingen fara, i stället för kölhalning väntar en skattjakt och fruktfest.

Under fredagen firades det att förskolan fått två nya avdelningar. Förskolepedagogernas piratkostymer förklaras med att alla avdelningar fått nya, nautiskt inspirerade namn: Skeppet, Skutan, Jollen och Flotten.

– De tidigare namnen hade ingen logisk koppling till varandra, nu blir det lättare att samordna, säger förskolechefen Daniel Malmros.

Han är mycket nöjd över att paviljongerna nu är på plats. Han menar att det inte bara blir ett lyft för förskolan, utan även resten av samhället.

– Vad många inte tänker på är att Hällaryd bara ligger 5,5 kilometer från Karlshamn. Med den nya cykelvägen tar det lika lång tid att cykla till centrum härifrån som från Asarum. Därför är det ologiskt för många att behöva ha sina barn i Karlshamn när man bor i Hällaryd.

Genom att kunna erbjuda förskoleplatser öka attraktionskraften för Hällaryd, där det liksom i flera andra av Kommunens tätorter sker en generationsväxling. Fler barnfamiljer flyttar in när äldre invånare väljer att flytta till en lägenhet.

Arbetet med de två nya avdelningarna påbörjades i somras då markarbetet gjordes. Ny lekutrustning har satts på plats och i augusti monterades paviljongerna som hyrs från Expandia.

– Det handlar om tillfälliga lokaler, men det är mycket hög standard på paviljongerna. Den gamla delen av förskolan är byggd på 70-talet, så jag skulle säga att de här avdelningarna är bättre, säger Daniel Malmros.

I och med invigningen ökar kapaciteten på Hällaryds förskola med 25 platser till totalt 68. Sexton platser är fortfarande lediga vilket ger ett visst andrum.

– Men på sikt kommer vi helt klart att behöva fler platser i Hällaryd, konstaterar Daniel Malmros.