Får bidrag till Edits kajplats

Karlshamn Artikeln publicerades

Föreningen Edits vänner får stöd av kommunen och behöver inte betala för kajplatsen till fiskebåten Edit. Kommunstyrelsen har beslutat att ge drygt 6500 kronor i bidrag till avgiften. Man konstaterar att Edit bidrar till en positiv upplevelse av Vägga fiskehamn.