Får bidrag till Edits kajplats

Karlshamn

Föreningen Edits vänner får stöd av kommunen och behöver inte betala för kajplatsen till fiskebåten Edit. Kommunstyrelsen har beslutat att ge drygt 6500 kronor i bidrag till avgiften. Man konstaterar att Edit bidrar till en positiv upplevelse av Vägga fiskehamn.