Fernström ristade sitt namn i Sternö-sten

Karlshamn Artikeln publicerades

Staden Karlshamns epok som ledande inom stenindustrin är för alltid förknippat med en person. Nämligen Alfred Kofoed Fernström. Hit kom han 1881. I Asarum begrovs han 1912 efter att ha byggt upp ett imperium.

Det var under en inköpsresa 1881 till Sverige och Blekinge som Alfred Kofoed (A K) Fernström kom i kontakt med stenindustrins utvecklingsmöjligheter. Hans far var svensk och hade en tunnbinderirörelse på Bornholm som slukade virke. Men istället för virke, slog sig alltså den då 22-åriga svensk/dansken sig på affärer inom stenindustrin. Snabbt hyrde han bergfyndigheter av ett par bönder i Matvik. Därefter satte han genast igång med tillverkning av kantsten. Den visste han att han skulle få avsättning på Bornholm.
Redan 1885 bildar han företaget A K Fernströms Granitindustrier i Karlshamn. Nu skaffar han sig flera tillverkningsrätter i och runt Karlshamn. Bland annat på Sternö som skulle bli världsberömt för sitt blåberg. Stenbrott öppnas även i Mörrum, Vekerum och Svängsta.

Köte Sternö lantgård
Herr Fernström börjar komma upp sig och söker därför en ståndsmässig bostad. Därför valde han att köpa Sternö lantgård, samma år gifte han sig med den skånska prostdottern Emma. Lantgården var inte fin nog, utan istället byggde sig paret en flott herrgård en bit därifrån som fick namnet Villa Sternö. Här fanns bland annat en stor och fin trädgård och inte minst en tennisbana. Paret fick fem barn, tre pojkar och två flickor. Flickorna drog vidare medan sönerna stannade kvar.
Som tidigare nämnts gick Fernströms affärer lysande. Det stora genombrottet kom dock 1890, då stora leveranser av sten till Middelgrundfortet utanför Köpenhamn kontrakterades och utfördes. Därmed blev företaget världsledande inom sin bransch.

Företaget växte
Runt sekelskiftet flyttar företaget från Sternö till Karlshamn, där man köpt in hela kvarteret Arboga. Karlshamns stora byggmästare Svante Axelsson, fick uppdraget att uppföra det ståtliga kontorskomplexet.
Affärerna fortsatte och företaget expanderade. 1912 avled så ”stenkungen” Alfred Kofoed Fernström på Växjö lasarett. Han begravdes sedermera i Asarum. Vid denna tidpunkt hade företaget sammanlagt 2 400 anställda. Hustrun Emma fick ensam sköta företag och familj. Med företaget fick hon hjälp av karl Fieber tills sönerna kunde ta över.

Stenmonument
1914 uppfördes en märkligt stentingest i trädgården i Villa Sternö. Det var ett stenmonument som uppfördes till den baltiska utställningen samma år. Monumentet förstördes senare men uppfördes åter 1988. I dag går det att beskåda inne på reningsverkets nya område ute i Munkahus. En något malplacerad plats kan tyckas.
När det gäller familjen Fernströms öde kan mycket skrivas. A K Fernströms hustru förlorade synen efter att ha fått en tumör i hjärnan bortopererad. Oklart när hon avled. Företaget fick en ny guldålder under andra världskriget när bland annat Tyskland hade stor efterfrågan på sten. Därefter kom ytterligare ett lyft på 50-talet.
Företaget drabbades senare efter kriget av en större ekonomisk smäll inom varvsindustrin som företaget gett sig in i. Dock visade det sig att firman varit förutseende inför krisen och skaffat kontakter på andra sidan haven. Bland annat i Kanada, Argentina och Australien. Den sagolika herrgården Villa Sternö brändes ner i februari 1970 av brandkåren.

KÄLLOR: Karlshamns arkiv, Carl Osterman, Bengt Bremberg