Bröt penisen - fick inte åka ambulans

Karlshamn Artikeln publicerades
Landstinget får kritik för att man skickade mannen med taxi och inte med ambulans.
Foto: Mattias Mattisson
Landstinget får kritik för att man skickade mannen med taxi och inte med ambulans.

Mannen hade skadat sin penis och fick morfin mot sina starka smärtor. Trots det ansåg vårdpersonalen att han inte behövde åka ambulans till sjukhuset, utan att det räckte med taxi.

Ärendet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och myndigheten riktar nu kritik mot landstinget. Av utredningen framgår att mannen under sommaren 2016 på något sätt skadade sin penis rejält.

Den svullnade upp till dubbel storlek och blev blå och missfärgad. Dessutom hade mannen kraftiga smärtor. Ambulans kallades till platsen.

Efter att personalen undersökt mannen kollade man upp väntetiden för sjukresa med taxi och fick till svar att transport kunde ske omgående.

IVO konstaterar dock att valet att skicka patienten med taxi fördröjde transporten med 45 minuter. Dessutom konstaterar myndigheten att patienten borde ha färdats med ambulans, eftersom han hade så starka smärtor att ambulanspersonalen bedömde att han behövde morfin för att få smärtlindring.

IVO:s slutsats är att landstingets ambulanssjukvård inte uppfyllt lagstadgade krav i det aktuella fallet.