Flest skador inom omsorgen

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto: Sanna Dolck

Under förra året gjordes 335 anmälningar om arbetsskador inom kommunens olika verksamheter. Flest arbetsskador är det inom omsorgen och i många fall har personal skadats av brukare.

I sammanställningen konstateras att antalet anmälningar minskat från 476 föregående år. Av de 335 olika olyckstillbuden har de flesta, drygt 300, skett inom omsorgen.

En tredjedel av dessa handlar om personal som skadats fysiskt av någon annan person. Det kan handla om brukar som orsakat skador både avsiktligt och oavsiktligt. Den största andelen anmälningar brukar återfinnas inom handikappomsorgen.

– Våld kan förekomma, men i förhållande till antalet insatser och brukare är det ganska ovanligt, konstaterade den tidigare omsorgschefen Camilla Gärdebring i en intervju om arbetsskador för några år sedan.

Den näst vanligaste typen av arbetsskada som anmäls är skador som uppkommit till följd av fall. Därefter kommer skador där man slagit i eller stött emot något.

I sammanställningen konstateras att en övervägande andel av skadorna, 66 procent, inte lett till någon sjukfrånvaro.