Brännvinskungens väg kan skapas när Karlshamn får nytt bostadsområde

Karlshamn Artikeln publicerades
Ett förslag på hur området kan se ut, lämnat av White arkitektbyrå.
Foto:White arkitektbyrå
Ett förslag på hur området kan se ut, lämnat av White arkitektbyrå.

När det nya stationsområdet tids nog börjar växa fram behövs det nya gatunamn. Här är några förslag.

Kommunen ska få ett helt nytt bostadsområde. Så ser i alla fall planen ut - ännu återstår det mycket arbete innan stationsområdet kan bebyggas med hus som ska ge flera hundra nya Karlshamnsbor tak över huvudet.

När projektet börjar växa fram kommer det krävas ny infrastruktur och nu har en kommuninvånare lämnat över ett förslag på nya gatunamn.

Gatunamnen som föreslås är: Karl X Gustavs väg, Briggen Charlottas väg, Amerikaresan, Utvandrarnas väg, Invandrarnas väg, Kastellgatan, Festivalgatan, Brännvinskungens väg samt Borgmästare Munthes väg. Man lämnar även förslag på ett nytt konstverk i området, föreställande Briggen Charlotta.

Byggnadsnämnden har tittat på medborgarförslaget och skickar det vidare till kommunens namnberedningsgrupp för vidare handläggning. I arbetet med att ta fram namn på platser och gator tittar gruppen bland annat på anknytningen till platsens historia och att man använder samma tema för ett område.

Byggnadsnämnden påpekar att Kastellgatan redan finns, vid Östra piren. Gatan namngavs 2002 men är inte utbyggd ännu.