Föroreningar minner om svunna tider

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto: Anders Andersson / TT

Det är inte spår av oljeläckage som ligger bakom föroreningarna på Östra Piren. Det handlar istället om den gamla järnvägstrafiken.

De markprover som togs i höstas visade på hög koncentration av föroreningar i ett begränsat område. Det handlar om så kallade PAH:er, en form av kolväten som tillhör gruppen cancerogena ämnen.

I och med de fynden stod det klart att man måste göra någon form av åtgärder innan nästa etapp kan byggas på Östra Piren.

Samuel Henningsson, som företräder det kommunal bolaget Karlshamnsfastigheter i samband med bygget, berättar att man ska presentera ett förslag till Miljöförbundet och länsstyrelsen. Efter ett möte med Miljöförbundet är förslaget att gräva bort som mycket som möjligt och sedan kapsla in det som återstår.

– Som vi ser det nu ska inte det här påverka tidsplanen, säger Samuel Henningsson.

I samband med mötet fick man också klart för sig varifrån föroreningarna kommer.

– Teorin om läckande oljetankar stämmer inte. Det man tror är att man förmodligen lagrat kol till tågen där.

Förslaget på sanering ska godkännas av länsstyrelsen och Miljöförbundet och det är i dag inte klart hur lång tid processen kommer att ta. Samuel Henningsson upplever dock att man har ett bra samarbete med myndigheterna.

Siktet är inställt på att kunna köra igång bygget till sommaren. Det framgår om inte annat av en ansökan om att inhägna området på Östra Piren från och med den 1 juni. Det tillståndet vill man ska gälla fram till den sista december 2020.