Fortsatta åtgärder för att få bättre luft i Lokstallarna

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Utredningen av luften har pågått sedan 2014.
Utredningen av luften har pågått sedan 2014.

Industristädningen av Lokalerna hjälpte inte. Nya åtgärder för att få bort luftföroreningar föreslås.

Hösten 2014 hörde Teatersmedjan av sig till kommunen med ett önskemål om att få bättre ventilation i Lokstallarna. Även Miljöförbundet Blekinge väst har varit på kommunen och förordat provtagningar.

För drygt ett år sedan var de provtagningarna klara och de visade att fanns föroreningar. Det handlar bland anat om PAH, föroreningar som i stora doser kan medföra en ökad risk att utveckla cancer. Kommunens fastighetschef konstaterade dock vid det tillfället att det rör sig om "väldigt låga halter" och att det inte innebär någon fara att vistas i lokalerna.

Det beslutades dock att man skulle göra en industristädning för att försöka få bort luftföroreningarna.

Nu har det gjorts nya provtagningar. Dessa visar att föroreningarna finns kvar även efter städningen. Det företag som utfört analyserna rekommenderar att kommunen en svart fog som finns mellan betongsektionerna i golvet samt att man bör ha ventilationen igång kontinuerligt under dagtid.