Från köksluckor till flerfamiljshus

Karlshamn Artikeln publicerades
Pär Mörnhed är nöjd över de många uppdrag som företaget har i centrala Karlshamn just nu. Nästa stora projekt väntar på Eriksberg där en ny entré ska byggas.
Foto:Johan Hultgren
Pär Mörnhed är nöjd över de många uppdrag som företaget har i centrala Karlshamn just nu. Nästa stora projekt väntar på Eriksberg där en ny entré ska byggas.

Han började sälja köksluckor på 90-talet. Nu ansvarar han för flera stora byggen mitt i Karlshamn och i andra delar av landet. Pär Mörnheds byggdröm har blivit verklighet.

PMB:s blå logga syns lite här och var runt om i Karlshamn just nu. På Rådhusgatan råder det extra febril aktivitet. I kvarteret Helsingborg, i korsningen med Regeringsgatan, har flera slitna huskroppar rivits för att ge plats åt ett nytt flerfamiljshus. Och mittemot Motiva bygger PMB ett nytt bostadshus på tomten Stockholm 5 med Hermanssonbolagen som byggherre.

– Ja just nu är det mycket på gång inne i Karlshamn. Men trots att vi har rivit gamla hus och blockerat vägen då och då är faktiskt nio av tio samtal med allmänheten mycket positiva. Folk är glada att det händer något i stan, säger Pär Mörnhed.

Det är hans initialer som utgör P:et och M:et i PMB. B:et står för bygg. Redan tidigt i livet visste Pär Mörnhed att det var något praktiskt han ville jobba med. I tidiga 20-årsåldern började han sälja köksluckor, senare hela kök och efter ett tag kom han i kontakt med en hustillverkare som undrade om han ville börja sälja deras prefabricerade hus.

– I början fick jag höra att det skulle vara jättesvårt att driva ett eget företag och att det aldrig skulle gå. Men jag har alltid tänkt att inget är omöjligt, problemen som uppstår löser jag på vägen.

Efter att ha sålt husen ett tag anlitade Pär två snickare för att även börja bygga dem. Det blev starten på den verksamhet som i dag har 47 anställda hantverkare.

– För mig var det ett väldigt stort steg att anställa snickare. Men sen gick det snabbt och jag behövde mer och mer folk. Man upptäcker tidigt att det är bättre att ha fler på plats än man tror behövs.

Det är en av anledningarna till att PMB även är moderbolag för andra hantverksfirmor, så som ett måleri.

För Karlshamnsborna ser det ut som att PMB blivit stora nästan över en natt. Pär Mörnhed förstår att det kan verka så, men förklarar att han och företaget har haft fullt upp under en längre tid. Publika blev man först när PMB fick uppdraget att bygga de 13 villorna vid Tegelbruksviken.

– Att bygga 13 villor samtidigt var inget nytt för oss, det hade vi gjort länge. Men nu var det på ett och samma ställe och vi blev väldigt synliga för allmänheten. Jobbet i Tegelbruksviken var viktigt för PMB, säger Pär Mörnhed.

När företaget satte i gång med villorna längs med havet var det efter en långdragen process mellan kommunen och en tidigare markägare. Pär Mörnhed lyfter fram Karlshamnsbostäders tidigare vd Bert-Inge Storck som avgörande för att bygget skulle bli av.

– Utan honom hade det inte stått några bostäder vid Tegelbruksviken, det är jag övertygad om.

De svarta villorna längs med kusten gick åt i rasande takt och var bidragande till att Pär Mörnhed skulle få upp intresset för ett annat kustnära område - Guöplatån. Även där har processen varit långdragen men nu är alla pusselbitar på plats och en byggstart är inte längre teoretisk.

– Vi är i startgroparna och det är riktigt roligt. Det är många som är intresserade av att köpa husen och som kommer att bli glada över att de äntligen blir byggda.

Om vi flyttar fokus till de byggen som redan är i gång i Karlshamn landar vi åter på Rådhusgatan. Här kom Pär Mörnheds problemlösande personlighet väl till pass.

– Hade jag vetat hur det skulle vara att bygga på de båda tomterna när vi satte i gång hade jag nog tänkt efter en gång extra. Vi stötte på berg vid kvarteret Helsingborg och på Stockholm 5 blev det mycket extra jobb för brandskyddet. Men vi har tagit problemen när de kommit och löst dem. Snart är båda fastigheterna klara, säger han.

I kvarteret Helsingborg var även trängsel ett problem - utrymmet för maskiner, personal och bodar är mycket begränsat.

Nästa stora projekt, som Pär kan berätta om utan att bli allt för hemlighetsfull, är Eriksbergs nya och ståtliga entré, där det är byggstart i höst.

Ett eget projekt återfinns på den plats där Försäkringskassan hade sina moduler tidigare, intill Arbetsförmedlingen. Där planeras ett stort bostadshus på cirka 7 000 kvadratmeter.

Men det huset är bara en av många bollar som är i rullning.

– Jag lärde mig snabbt att det är nödvändigt att ha många projekt i gång samtidigt, eftersom det är så stor risk att något inte blir av. Byggbranschen kan vara ganska tuff.

Förutom verksamheten i Blekinge har PMB även en filial i Skåne. Kontoret ligger i Kävlinge utanför Lund och i länet har företaget bland annat renoverat en kyrka. Nu är utmaningen att inte växa för snabbt.

– Jag tycker företaget har en bra storlek nu, och jag är inte intresserad av att börja äga fastigheter i Karlshamn och konkurrera med de fastighetsägare som redan finns. Som det är just nu är jag väldigt nöjd.