Giftiga deponier måste saneras

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

60- och 70-talets synder måste betalas. Nu ska giftiga soptippar rensas från tungmetaller.

Tiden då sopor kan läggas på hög är över. Men minnena från de öppna soptipparna lever kvar i form av gifter i marken.

Nu har en markundersökning gjorts på tre av Karlshamns deponier. De undersökta områdena finns i Hunnemara, Tostarp samt Hällaryd. Undersökningen har gjorts av markkonsulten Tyréns och under onsdagen fick kommunen en rapport om hur det ser ut i marken och vattnet.

– Resultaten är faktiskt bättre än vad jag hade räknat med. Det är främst ett område som är aktuellt för en sanering nu, säger Marika Wennberg som är kommunens miljösamordnare.

Det är en mindre deponi som ligger i direkt anslutning till Hunnemara, intill det nya bostadsområdet Östra Skogsborg, som ska saneras.

– Den kallas för grusgropen och det hittades så höga halter av tungmetaller att den måste rengöras, säger miljösamordnaren.

Saneringen ska ske genom att två meter förorenad jord avlägsnas. Arbetet ska upphandlas under nästa år och 2018 sätts spaden i marken. Jobbet beräknas kosta åtskilliga miljoner.

– Det är ett dyrt arbete, men det måste göras. Anledningen att det är bråttom i Grusgropen är att den ligger så nära detaljplanelagt område där det finns bostäder.

Den största faran vid Hunnemaradeponin visade sig i övrigt inte vara ett miljögift.

– Konsulten menade att de många jättelokorna var det största problemet i just det området. De verkar trivas väldigt bra, säger miljösamordnaren.

De övriga områdena i Tostarp och Hällaryd kommer inte att saneras på samma sätt. I Tostarp hittades mindre mängder miljögift och där ska det istället läggas på mer jord. I Hällaryd ligger deponin ganska avlägset och där var mängden zink anmärkningsvärt hög.

– I Hällaryd är det enligt markkonsulten bäst att inte gräva för mycket eftersom det kan få zinken att börja röra på sig.

Marika Wennberg säger att gifterna i marken främst kommer från hushållsavfall och industriavfall. Markundersökningarna och de kommande saneringarna är en del i det nationella miljömålet "Giftfri miljö".