Grannutställningar visar upp bredd

Karlshamn Artikeln publicerades
Katarina Backhamre har bland annat låtit sig inspireras av den blekingska naturen.
Foto: Henrik Brandberg
Katarina Backhamre har bland annat låtit sig inspireras av den blekingska naturen.

På lördag slås portarna upp till två nya utställningar i Konsthallen respektive Punchmuseet. Här möts tredimensionella bilder och oljemåleri.

I Punchmuseets lokaler visar Katarina Backhamre upp nya sidor av sitt oljemåleri. I de utställningar hon deltagit i efter återkomsten till Karlshamn, från den drygt 30 år långa vistelsen i USA, har hon främst visat upp sitt abstrakta måleri.

Nu ger hon också smakprov på äldre produktion med mer konkreta uttryck.

– Jag har tagit fram gamla kökstavlor, säger hon skämtsamt.

Det handlar om motiv som för tankarna till kokkonsten, men som också konstköparna i USA just tyckte om att ha i sina kök. Katarina Backhamre berättar att hon ser steget från det konkreta till det abstrakta som en naturlig utveckling. I utställningen finns också prov på den senare produktionen med uttryck som ger utrymme för fantasin.

– Jag dras gärna till något arkitektoniskt, säger hon själv om uttrycken i sina tavlor.

Hennes utställning blandar olika stilar och i en del har hon även tagit inspiration av den blekingska naturen.

Peter Leidig arbetar med allt från tavlor till skulpturer.
Foto: Henrik Brandberg
Peter Leidig arbetar med allt från tavlor till skulpturer.

I den andra utställningen i Konsthallen har Karlshamns konstförening bjudit in den tyske konstnären Peter Leidig. Han är sedan 36 år tillbaka återkommande sommargäst i Sverige invid den småländska sjön Åsnen.

Han har skapat ett eget uttryck som han kallar bildobjekt. Genom att använda bland annat färgade transparenta rundstavar, halvrör, plexiglasrutor samt olika plastmaterial har han skapat tredimensionella objekt. De olika elementen i konstverken blandar olika färger och djup, vilket ger ett kontrastrikt intryck som samtidigt ger en känsla av samspel.

I den inledande delen av utställningen visas produktion från 2003 där objekten är uppdelade i moduler. Det innebär att de kan ses både som enskilda verk och som större helheter där modulerna sätts samman till en enhet.

– Det är en process som växt fram, berättar konstnären om hur han hittat sitt uttryck.

I den nyare delen av produktionen har Peter Leidig gått åt två olika håll. Ett spår har lett till att de tredimensionella verken blivit tvådimensionella tavlor målade i akryl. Det andra spåret har lett till att det flerdimensionella accentuerats i form av obeliskliknande skulpturer.

Peter Leidigs utställning i Konsthallen pågår fram till den 22 juni och Katarina Backhamres utställning i Punchmuseet pågår fram till den 30 augusti.