Här är visionerna för Stationsstaden

Karlshamn Artikeln publicerades
Arkitekterna Sara Schlyter och Magdalena Hedman från Fojab, Emina Kovacic och Anders Siversson från kommunen och Sven Gustafsson från White arkitektbyrå i det område som ska förvandlas till ett helt nytt bostadsområde.
Foto:Johan Hultgren
Arkitekterna Sara Schlyter och Magdalena Hedman från Fojab, Emina Kovacic och Anders Siversson från kommunen och Sven Gustafsson från White arkitektbyrå i det område som ska förvandlas till ett helt nytt bostadsområde.

Under måndagen presenterades två förslag på hur det nya området Stationsstaden kan se ut om några år. Det innebär även att en högre växel läggs i för projektet.

Stationsstaden beskrivs som det största byggprojektet i modern tid i Karlshamn. Och det är lätt att förstå varför. En helt ny stadsdel ska växa fram där det i dag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. Allt för att möta det ökade behovet av bostäder i kommunen.

Att området ska bebyggas har varit klart sedan länge, men hur det ska se ut har varit högst oklart. Nu finns det dock inte en utan två visioner om hur Karlshamn kan utvecklas i framtiden. Under måndagen presenterade arkitektbyråerna White och Fojab var sina förslag för lokala politiker och tjänstemän.

–  Möjligheten att ta sig an en hel stadsdel är väldigt spännande, vi kan se stora möjligheter i området, säger Sven Gustafsson från White, som bland annat har ritat Kallbadhuset i Karlshamn.

Uppdraget som arkitekterna fick var att ta fram en stadsdel med många olika typer av bostäder, allt från billiga studentboenden till äldreboenden och större lägenheter.

I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad.

Arkitektbyrån Whites förslag, som tagits fram i samarbete med WSP, tar tillvara på miljön med bergsknallar och gröna utrymmen.

Sven Gustafsson beskriver en komplett stadsdel som knyter an till Karlshamns historia men samtidigt bryter av med något nytt. Hela stationsområdet byggs om med nya parkeringsplatser och ett tydligt stationstorg som blir en mötesplats. White har även fokuserat mycket på att underlätta för cyklister.

Totalt blir det utrymme för cirka 400 nya bostäder.

– Vi tänker oss att man skulle kunna bygga ut i olika etapper och göra boendet trevligt under tiden som arbetet pågår, säger Sven Gustafsson.

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) har tagit del av förslagen och han tycker att det finns många intressanta idéer, som samtidigt väcker nya frågor om hur området bäst ska utformas för att bli tillgängligt och trafiksäkert. I Karlshamn är pendlingen mycket viktig och alla inblandade är överrens om att stationen kan bli gästvänligare.

–  I dag är stationen något av en baksida, nu kan det bli tvärt om, säger Andreas Saleskog (S), ordförande i fritidsnämnden.

Arkitekterna på Fojab har hämtat inspiration från Karlshamns rutnätsstad och föreslår byggnader på fem till sex våningar i utkanten av området, som successivt blir lägre mot ett mysigt gångstråk som skär genom bebyggelsen. Även stationsområdet blir totalt ombyggt med busstorg precis intill stationen.

–  Vi har tittat mycket på Karlshamns innegårdar. Vi tänker oss privatare gårdsutrymmen blandat med flera gröna ytor som är tillgängliga för alla, säger Sara Schlyter från Fojab.

I deras förslag blir det utrymme för cirka 550 bostäder och lika många parkeringsplatser i delvis underjordiska garage.

Förslagen är just förslag, men tanken är att kommunen ska bli inspirerade av arkitekternas arbete. Nu går arbetet in i ett nytt skede, mark ska börja köpas upp, detaljplaner sättas ihop och markanalyser genomföras.

– Den här dagen har varit en kick off, nu börjar vi på allvar med projektet. Förhoppningen är att man ska kunna börja ställa sig i kö för en bostad runt år 2020, säger Anders Siversson, projektledare vid Karlshamns kommun.