Här håller man koll på cyklisterna

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Perssn

Sedan fem år tillbaka håller Karlshamns kommun lite extra koll på cyklisterna. För att kunna utvärdera satsningarna på oskyddade trafikanter vill man se hur många som använder cykelvägarna.

Trafikingenjören Per Ingströmer berättar att man varje år gör beräkningar på flera ställen i kommunen.

– På 12 ställen räknar vi ut hur många cyklister vi har. Vi genomför mätningarna vid samma tidpunkt varje år.

På de flesta ställen sker räkningen med en kabel som läggs över cykelvägen. Kabeln känner av hur många cyklister som passerar. På Ronnebygatan har man en något mer avancerad utrustning och där sker mätningen med hjälp av radar.

Enligt Per Ingströmer har man ännu inte tillräckligt med underlag för att få ett statistiskt säkerställt material. Han konstaterar dock att man anar en tendens till att cyklisterna blivit fler.

– Man kan se en svag positiv trend. Det verkar som att det går åt rätt håll.

Trafikingenjören förklarar att mätningarna genomförs för att man vill kunna utvärdera om de satsningar som gjorts på oskyddade trafikanter har någon effekt.

Enligt Per Ingströmer ligger Karlshamn enligt en undersökning bra till vad gäller cyklandet jämfört med övriga kommuner i länet. Procentuellt sett låg Karlshamn bäst till vad gällde hur många som tar cykeln till jobbet.

Trafikingenjören tror att satsningarna på oskyddade trafikanter kan ge effekt.

– Vi är nog på rätt väg, säger han.

Fakta

Fem års mätningar

På de mer frekventerade sträckorna är det enligt mätningarna mellan 200-500 cyklister per dygn.

Mätningarna har genomförts sedan 2012.

Man mäter på 12 olika ställen.

Visa mer...