"Helt fel kalla torget en lekplats"

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Karlshamns kommun

Stadsarkitekten är trött på att höra samma argument mot torgplanerna.

– Detaljer lyfts ur sina sammanhang, det är tröttsamt, säger hon.

Planerna på upprustningen av Karlshamns torg har stötts och blöts under många år och flera undersökningar har gjorts för att ta reda på vad invånarna vill ha.

Koalitionen är drivande i frågan medan moderaterna vill vänta med investeringen på cirka 31 miljoner kronor.

Under onsdagen gick moderaternas Magnus Gärdebring ut och "rasade" mot att det finns planer på att förse torget med en skulptur som det även går att leka med, samt bland annat en boulebana.

Emina Kovacic, stadsarkitekt, är någon som reagerat negativt på det uttalandet.

– Det blir ingen lekplats på torget, torget är ju liksom staden ett riksintresse Våra intentioner är att konstverket som vi har möjlighet att ta fram genom 1-procentsregeln ska kunna nyttjas av barn men det är absolut ingen lekplats. Och Lunden har många nyttiga funktioner som inte kommer fram, säger hon.

Bland annat blir det många fler träd vid torget än det är i dag, något som ska hjälpa till att ta hand om regnvatten.