Ifö i Mörrum varslar över 50

Karlshamn Artikeln publicerades

Ifö Sanitärs fabrik i Mörrum varslar 55 personer och flyttar delar av verksamheten till Kina. Företaget ska bli mer kostnadseffektivt och drar även ner på personal på duschtillverkningen.

Badkarsproduktionen flyttas till en kinesisk producent. Orsaken är "för att väsentligt förbättra kostnadsstrukturen samt för att skapa bättre förutsättningar för en positiv säljutveckling", skriver Ifö i ett pressmeddelande.

Det rostfria sortimentet samlas i ett separat bolag med ett utökat produktsortiment och en utökad marknadsbearbetning. Den befintliga duschtillverkningen rationaliseras och effektiviseras kraftfullt.
Cirka 55 anställda omfattas av omstruktureringen. Förhandlingar med de fackliga organisationerna beräknas kunna påbörjas redan under april månad. Besparingarna förväntas vara genomförda inom cirka ett år.