"Ju mer dom klagar, desto mer vill jag bygga"

Karlshamn Artikeln publicerades
Joachim Rundqvist känner sig trots klagomålen inte nedslagen: "Det har bara triggat mig mer".
Foto:Gunnel Persson
Joachim Rundqvist känner sig trots klagomålen inte nedslagen: "Det har bara triggat mig mer".

I måndags gav länsstyrelsen byggherren Joachim Rundqvist rätt: byggnaden i gluggen på Kungsgatan ska få uppföras.

I nästan fem år har tomten Reval 13 längs med Kungsgatan stått tom. Två bränder 2013-2014 raserade det lilla blåa huset som stod där och återuppbyggandet av detsamma.

Sedan dess har en hätsk strid pågått mellan byggherren Joachim Rundqvist och grannarna till fastigheten. I snart fyra år har den nya byggnationen slussats mellan olika rättsliga instanser.

– Kommunen vill att vi bygger, men de här personerna överklagar allt jag försöker göra. Mitt enda mål är att bygga så att det ser snyggt ut i Karlshamn, säger Rundqvist.

Konflikten gäller placeringen och utformningen av det nya huset. Först ansåg man att huset var för högt. Det gick till mark- och miljööverdomstolen, där grannarna efter 2,5 år fick rätt. Joachim Rundqvist sänkte byggnaden en våning, och då drog nästa överklagandeprocess i gång.

Den här gången handlar det om att byggnaden befinner sig för nära grannbyggnaden, som är byggd i traditionell Karlshamnsstil. Ägarna av huset menar att värdet av deras fastighet påverkas negativt då ett av deras fönster kommer behöva täckas för och att kulturvärden riskerar att förstöras eftersom den nya byggnaden är för modernt utformad.

Tanken är att lägenhetshuset som byggs ska ha två femrumslägenheter på 104 kvadratmeter vardera, med franska balkonger. På bottenvåningen kommer någon typ av näringsidkare att inrymmas.

I måndags meddelade länsstyrelsen att man den här gången tar Joachim Rundqvists parti. Bristerna i byggplanen som grannarna påpekar menar man är så små avvikelser att de bör bortses från i förhållande till fördelar det innebär att fylla luckan som gapar tom i Kungsgatans stadsbild.

– Nu går det upp i mark- och miljödomstolen, men jag hoppas att vi kommer kunna börja bygga till hösten. Jag är så trött på nej-sägare i Karlshamn. Ju mer de klagar, desto mer vill jag bygga. Det kommer bli byggt där, oavsett om det är jag eller någon annan som gör det.