Löftet: Fler kontroller vid skolorna - men hålls detta?

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Så här såg det ut i december 2016 när ett nytt medborgaravtal undertecknades. 2 bilder
Foto:Johan Hultgren
Så här såg det ut i december 2016 när ett nytt medborgaravtal undertecknades.

Hur påverkar polisens minskade bemanning löftet till medborgarna? Det vill kommunen ha svar på vid ett möte med polisen på fredag.

Sydöstran kunde i måndagstidningen berätta att poliser i ingripandeverksamheten upplever att de har svårt att klara av sitt uppdrag. Från ledningens sida anser man att man klarar uppdraget, men att det förebyggande arbetet får stryka på foten när gränsbevakningen i Malmö sväljer resurser.

En av de saker som man har svårt att hinna med är trafikkontroller. Just sådana kontroller har polisen i ett avtal med kommunen förbundit sig att göra återkommande vid skolorna. I slutet av förra året slöt kommunen ett nytt så kallat medborgaravtal. Karlshamns kommun lovade då att fortsätta ombyggnaden för en säkrare trafikmiljö vid skolorna, samtidigt som polisen lovade att utföra minst två trafikkontroller i veckan.

Mot bakgrund av polisens tuffa arbetssituation vill man nu från kommunens sida veta om löftet verkligen kan hållas.

– Brottsförebyggande rådet ska ta upp frågan på ett möte på fredag, berättar kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

Han konstaterar att medborgarlöftet är viktigt och att det innehåller åtaganden både från kommunens och från polisens sida.

– Vår inställning är att medborgarlöftet ska hållas. Samtidigt finns det en förståelse för att det kan finnas riksangelägenheter som kommer in och påverkar det lokala arbetet.