Körde hamntruck utan rätt tillstånd

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto: Gunnel Persson

Nu ska Karlshamns Hamn böta drygt 35 000 kronor.

Arbetsmiljöverket har ett par gånger under 2017 varit på inspektion på Karlshamns Hamn AB.

Vid båda tillfällena, i mars och augusti, observerade man att anställda körde truck utan fullständiga tillstånd. Arbetsgivaren, Karlshamns Hamn AB hade utelämnat upplysning om vilka arbetsuppgifter tillstånden gällde för. Arbetsgivaren har även ansvar för att utfärda rätt sorts tillstånd till inhyrd personal.

Karlshamns Hamn AB har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar. Sanktionsavgiftens storlek beräknas på antal anställda, Karlshamns Hamn har uppgett att de har 80. De ska nu böta 36 400 kronor.