Köttfri skolmat stötte på patrull

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Lise Åserud / TT

Miljöpartiet vill se mindre kött i skolan. Men förslaget har mött motstånd från flera håll.

I en motion förslog Miljöpartiets Anna Atmnander och Anders Englesson att köttkonsumtionen på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden ska halveras inom en treårsperiod.

Kommunens kostenhet har yttrat sig över motionen och konstaterar att det redan i dag finns en dag i veckan som är vegetarisk i skolan och förskolan. Även BUS-nämnden har yttrat sig och de hänvisar till de dokument som redan finns över kommunens miljö- och klimatpåverkan.

Mot bakgrund av de yttranden som lämnats in yrkar nu kommunstyrelsen för att motionen ska avslås.

– Men en debatt om det här är förstås att vänta i fullmäktige, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S).