Dålig ekonomi för Kreativum

Karlshamn Artikeln publicerades
2 bilder
Foto:Gunnel Persson

Kreativums ekonomi utgör ett orosmoln. Nu går kommunen in med ett stöd på 1,1 miljoner kronor under tiden en utredning görs om hur verksamheten ska drivas i framtiden.

Varje år besöks Kreativum av cirka 50 000 besökare, varav 12 000 kommer från skolorna i Karlshamn och omgivande kommuner.

De goda besökssiffrorna till trots går ekonomin mindre bra. Under kommunstyrelsens senaste sammanträde beviljades ett stöd om 1,1 miljoner kronor till verksamheten. Kommundirektören Daniel Wäppling förklarar varför.

– Kreativums ekonomi har varit knackig under en längre tid. Nu drar en utredning under ledning av Samuel Henningsson på Netport i gång för att ta reda på hur verksamheten ska kunna drivas i framtiden. Under tiden som utredningen görs skjuter kommunen till 1,1 miljoner kronor för att täcka underskottet, säger han.

Han säger att Kreativum är uppskattat av såväl skolorna i Blekinge som de stora företagen runt om i länet. Volvo, AAK och Södra Cell är exempel på företag som har ett stort anställningsbehov framför sig och som använder Kreativum för att få fler barn och unga att intressera sig för teknik.

Ett vanligt missförstånd är att kommunen äger Kreativum. Det stämmer inte, aktiebolaget ägs av den ideella föreningen Kreativt och tekniskt forum Blekinge.

Skulle utredningen kunna visa att Karlshamns kommun ska ta ett större ekonomiskt ansvar för Kreativum?

– Ja det kan ju bli ett resultat av utredningen. Sen måste frågan bli om Karlshamn ska ta kostnaden för att ta emot elever från andra kommuner.

Samuel Henningsson som leder utredningen säger att han kommer att intervjua runt 15 till 20 företagsledare om hur de ser på Kreativum.

Deras svar ska sammanställas och presenteras för kommunstyrelsen den 30 november.