Kvinna hade inte cancer - förväxlades med annan patient

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Claudio Bresciani/TT

Kvinnans sköldkörtel var cancerangripen och opererades bort.

Fick remiss till en leverundersökning i Lund.

Kvinnan hade ingen cancer och förväxlades med annan patient, händelserna är anmälda till Inspektionen för vård och omsorg, IVO som nu sagt sitt.

2013 visade det sig att en kvinna i 60-årsåldern hade förstorad sköldkörtel, men inga tecken på cancer efter ett besök på Karlshamns lasarett.

Fyra år senare besökte hon åter sjukhuset då knölen hade vuxit.

En cellprovsundersökning talade starkt för att det fanns en elakartad tumör i sköldkörteln som måste opereras bort. Operationen skulle ske i Lund.

Ytterligare en granskning gjordes av cellprovet i Lund, den gav samma resultat.

Sköldkörteln opererades bort vid universitetssjukhuset i Lund i april. Efter operationen kom man fram till att det var en godartad förändring, alltså ingen cancer.

De tidigare tagna cellproverna granskades igen av specialister. De konstaterade att proverna bestämt talade för cancer.

IVO anser inte att vården har gjort något fel. De meddelar att vården har gett en sakkunnig och omsorgsfull vård som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet angående den felbedömda cancern.

Kvinnan gjorde senare ett återbesök hos sin läkare i Lund. Kort därefter fick hon en remiss till en undersökning av levern.

Patienten ifrågasatte denna till sin läkare och då upptäcktes att man hade förväxlat kvinnan med en annan patient. Remissen makulerades men i slutet av maj dök det upp en ny.

Vad gäller att kvinnan har förväxlats med en annan patient till leverundersökningen anser IVO att en sådan förväxling kan vara allvarlig och att denna förväxling skapade stor oro och en känsla av otrygghet hos kvinnan. Händelsen har lex Maria anmälts av vårdgivaren Region Skåne