M: "Vill inte ha lekplats på torget"

Karlshamn Artikeln publicerades
Magnus Gärdebring (M) är fortsatt kritisk till beslutet om att bygga om torget.
Foto:Gunnel Persson
Magnus Gärdebring (M) är fortsatt kritisk till beslutet om att bygga om torget.

Arbetet med att utforma Karlshamns nya torg är i full gång. Men Moderaterna fortsätter ifrågasätta planerna.

Under kommunstyrelsens senaste möte gavs tekniska nämnden igångsättningstillstånd för att genomföra och upphandla ombyggnationen av torget.

Med det börjar arbetet på allvar med att förvandla skisserna till tegel och gatsten. Men trots det är sista ordet inte sagt. I kommunstyrelsens beslut diskuterades inte gestaltningen av torget, men det hindrar inte moderaterna från att dra fram ny kritik mot just utformningen.

– Det är helt orimligt att göra om en del av torget till en grusbelagd park och lekplats med bland annat amforor och boulebanor, säger oppositionsrådet Magnus Gärdebring (M).

Som Sydöstran berättat tidigare ska det förutom en ny torgpaviljong bli ett konstverk som barn kan leka på samt en boulebana.

– Det ska inte bli någon lekplats. Tanken är bara att skapa en mötesplats för både unga och äldre, säger Annika Esterlund (S).

Gärdebring fortsätter att hävda att torget fungerar bra som det är och att både invånare och handlare inte efterfrågat en uppdatering av området.

Kommundirektören Daniel Wäppling poängterar att torgplanerna inte är huggna i sten och att det finns gott om utrymme för förändring under arbetets gång.

I maj 2019 ska den nya torgpaviljongen vara färdigbyggd.