Monumental stenhistoria

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Släktingar till AK Fernström fanns på plats och förrättade invigningen av stenmonumentet.
Foto:Gunnel Persson
Släktingar till AK Fernström fanns på plats och förrättade invigningen av stenmonumentet.

Stenindustrin är en stor del av den blekingska historien. AK Fernströms granitindustrier är sin tur en dominerande del av denna. Under tisdagen invigdes det monument som minner om den historien.

Släktingarna till Alfred Kofoed Fernström, som startade stenimperiet i slutet av 1800-talet, har länge kämpat för att monumentet ska flyttas in till staden. Sedan 1960-talet har det stått undanskymt på reningsverkets tomt på Sternö.

Elisabeth Edholm Fernström, barnbarn till AK Fernström, var glad att monumentet nu får en mer framskjuten placering.

– Det har blivit väldigt fint och det är vackert med Mieån här bakom.

Hon fanns på plats tillsammans med övrig släkt, bland andra Gunilla och Philippe Fernström, som är barnbarn respektive barnbarns barn till AK Fernström.

Monumentet är egentligen ett varuprov som 1914 ställdes ut på baltiska utställningen i Malmö. I sitt invigningstal gav Elisabeth Edholm Fernström exempel på hur betydande hennes farfars företag var.

– 1929 hade företaget 489 stenbrott och 15 963 anställda.

Släktingarna hoppas att monumentet, som kommit på plats med hjälp av Karlshamns kommun, ska lyfta fram stenindustrin och öka intresset för Karlshamn och dess historia.