Netport fokuserar på energi och framtiden

Karlshamn Artikeln publicerades

Netport Karlshamn ska satsa på energifrågor och samtidigt byta namn till Netport Science park. ­Målet är ett smidigare ­internationellt samarbete.

Netport Karlshamn fungerar som en grogrund för bland annat forskning och företagsutveckling. Tidigare har man haft två fokusområden, digitala medier och intelligent logistik/intelligenta transportsystem. Nu satsar man på ytterligare ett fokusområde – energi.
– Vi kommer att satsa på energi, framförallt inom området energi­optimering. Det är fort­farande ett relativt outforskat område, säger Samuel Henningsson, vd på Netport Karlshamn.
Målet med den nya satsningen är liksom med Netports övriga fokus­områden att det ska leda till samhällsutveckling, med fler invånare, fler arbetstillfällen och fler företag. En kortsiktigare effekt är att Netport kommer knyta nya forskare till sig och anställa mer personal. Runt fem nya medarbetare kommer att behövas de närmaste åren.
Netport har även tagit över det så kallade Energikluster som Karlshamns hamn tidigare ansvarat för. I klustret finns ett 30-tal företag engagerade och dem jobbar Netport nu med att knyta till sig för fortsatt samarbete.
I oktober räknar Samuel Henningsson med att arbetet är i gång och då kommer man även att byta namn.
I stället för att heta Netport Karlshamn blir det nya namnet Netport Science park. Skillnaden kan tyckas liten, men skillnaden är stor.
– Det kommer att göra en stor skillnad. ”Science park” är ett välkänt begrepp som kommer göra samarbetet med andra organisationer och andra science parks i världen mycket lättare, säger Samuel Henningsson.
Förutom ett nytt fokusområde, nytt namn och nyanställningar har Netport även andra planer på gång.
Nästa år hoppas man kunna lämna in bygglovs­ansökningar för ett antal nya byggnader. Det skulle i så fall handla om en investering på runt 150 miljoner kronor och bygglovet kan om allt går som Netport vill vara klart runt år 2016.
2014
Då hoppas Netport kunna lämna in bygglovshandlingarna för de nya byggnader som planeras.
30
Så många företag, stora och små, ingår i det Energikluster som Netport tagit över ansvaret för.
”Vi kommer att satsa på energi, framförallt inom området energioptimering.”