Oro kring avhoppade sköterskor

Karlshamn Artikeln publicerades

Moderaten Iréne Ahlstrand Mårlind är orolig över att sjuksköterskor lämnar sina tjänster inom kommunen. På kommunfullmäktige krävde hon svar av omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S).

De två partiföreträdarna gav sig under måndagskvällen in i en interpellationsdebatt som kom att handla om hur situationen ser ut inom den kommunala sjukvården och vad som bör göras. Iréne Ahlstrand Mårlind konstaterade att åtta sjuksköterskor slutat sin anställning och att det finns en oro bland dem som är kvar.

– Man känner att man inte klarar av situationen.

Hon menade att patientsäkerheten är hotad och frågade Leif Håkansson var smärtgränsen går.

Nämndsordföranden å sin sida tyckte att hon svartmålade situationen och att man inte bara kan titta på andelen sjuksköterskor, utan också måste se till vårdbehov och vårdtyngd. Vidare framförde han att det är tjänstemännen och i synnerhet medicinskt ansvarig sjuksköterska som gör bedömningen när patientsäkerheten är hotad och att det då ska rapporteras.

– Jag har inte fått någon rapport om att patientsäkerheten ska vara hotad.

Iréne Ahlstrand Mårlind vill att kommunen ska agera snabbt och kritiserade det faktum att det ska göras utredningar och intervjuer med de anställda, något hon menade är tidsödande åtgärder.

Leif Håkansson svarade då att just utredningen och intervjuerna är avgörande för att få till en bra organisation som fungerar långsiktigt.

– Sedan är det ingen hemlighet att det är hög omsättning på sjuksköterskor, men du nämner inte att vi också anställer. Utredningen är avgörande för att vi ska få ett grepp om vad som saknas för att vi ska få en stabil organisation.