Otydligt schema - hembesök missades

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Bernt Ekdahl / TT

Efter en schemamiss uteblev besöket hos en brukare i Karlshamns kommun. Nu kommer kritik efter en lex Sarah-anmälan gjorts.

I en lex Sarah-rapport beskrivs det hur en brukare inom omsorgen i Karlshamn en dag inte fick det hembesök av den personlig assistans som personen är berättigad till mellan klockan 8 och 16.

Av utredningen som gjordes efter att felet uppdagats visade det sig att det fanns otydligheter i vilket arbetsschema som var aktuellt - det fanns två att välja mellan, ett på nätet och ett utskrivet.

Schemamissen fick tråkiga konsekvenser, vilket upptäcktes av kvällspersonalen som kom klockan 18 samma dag. Brukaren var då både nerkyld och hungrig och det fysiska hälsotillståndet var försämrat. Orsaken tror man beror på en medicinering som uteblev när dagpersonalen aldrig dök upp.

Det inträffade beskrivs som ett missförhållande, men brukaren var trots allt vid gott mod, enligt både personal och anhöriga.

Nu ska rutinerna ses över för att något liknande inte ska kunna inträffa igen. Bra en version av schemat ska finnas tillgängligt och verksamheten ska även utreda möjligheten för brukaren att använda ett larm om det skulle uppstå problem.