Politisk strid om valfrihet för äldre

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Johan Hultgren

Ska Karlshamns äldre få möjlighet att välja en annan vårdgivare än kommunen för hemtjänsten? Den frågan avgjordes under måndagen.

När fullmäktiges junimöte inleddes var det några dagar efter att moderaterna och kristdemokraterna i Karlshamn riktat udden mot Socialdemokraternas stödpartier i kommunen, Centern och Liberalerna.

"Vi tycker det är mycket märkligt och beklagligt att Centern och Liberalerna i Karlshamn inte delar de frihetliga och borgerliga kärnvärden som vi delar i övriga riket." skriver moderaterna Magnus Gärdebring, Iréne Ahlstrand Mårlind, Carl-Magnus Kälvestam och kristdemokraternas Laila Johansson i en insändare i Sydöstran.

Striden gäller LOV, lagen om valfrihetssystem, inom äldrevården och närmare bestämt hemtjänsten. På måndagens fullmäktigemöte skulle politikerna ta ställning till en moderat motion med avsikten att införa LOV i Karlshamn.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare föreslagit att motionen ska avslås och att det i stället görs en utredning som ska presenteras i oktober.

Så snart frågan hamnade på dagordningen fylldes kön till talarstolen upp. Först ut var Gertrud Ivarsson (C) som anser att det är viktigt att invänta utredningen innan några beslut om LOV tas.

Göran Lennarthsson (SD) ställde sig bakom Moderaternas förslag och Leif Håkansson (S) påpekade att få äldre på andra orter faktiskt använder möjligheten att välja en annan vårdgivare än kommunen.

Iréne Ahlstrand Mårlind (M) menade att det saknas valfrihet för äldre i Karlshamn och säger att tidigare löften om utredningar har fallit platt. Hon passade även på att ge kritik till C och L som går emot av de respektive partierna står för centralt.

– Är piskan så hård att man inte vågar säga vad man egentligen tycker, undrade hon.

Replikerna lät inte vänta på sig och Marco Gustafsson (C) intygade att åsikterna om LOV inte kommer ändras, oavsett vilket parti som är det största i kommunen.

De som var emot förslaget menar att det inte går att jämföra Karlshamn direkt med andra kommer, så som Karlskrona, som har LOV och att det krävs mer fakta innan det går att ta några beslut.

Efter en längre debatt beslutade fullmäktige, efter en votering, att avslå förslaget om att införa LOV i kommunen.

Efteråt är Magnus Gärdebring besviken men inte överraskad.

– Det var en väntad utgång. Men vi ger oss inte, LOV:en är död för den här gången men valfrihetsfrågan lever vidare.