Räddningstjänsten ska satsa på mer information om drunkning

Karlshamn Artikeln publicerades

Räddningstjänsten i västra Blekinge har gjort en ny rapport om drunkning.

Under arbetet har man kommit fram till att få barn förolyckas i länet men att informationen till allmänheten ändå behöver bli bättre.

Bland de som drunknat i västra delen av länet de senaste tio åren är män över 45 år överrepresenterade.

Det sker ganska få olyckor men för att de ska bli ännu färre har räddningstjänsten kommit med en rad förslag på åtgärder.

Bland annat vill man ha ut mer information till allmänheten om hur man vistas vid, i och på vatten på ett säkert sätt, se till att fler vuxna får simundervisning och låta besökare på stränderna prova att använda livräddningsutrustning sommartid.