Rätten ta upp krogens överklagan

Karlshamn Artikeln publicerades

Förvaltningsrätten tar upp utestället Brooklyns överklagande av den varning man tilldelats till prövning.

Förvaltningsrätten har nu skickat en begäran om att kommunen ska skicka in samtliga handlingar i ärendet. Man ska även svara på om man motsätter sig överklagan eller inte. Man har fram till den 27 juni på sig att svara.

Sydöstran har tidigare berättat om att det väckte upprörda känslor hos krögarna när krogen tilldelades en varning i samband med ett försök med utökade öppettider. Vid ett inspektionsbesök menade inspektörerna att man serverat gäster som var på gränsen till att bli för berusade. Vidare fann man en gäst som hade nickat till. Från Brooklyns sida har man framfört att det är en alltför drastisk åtgärd med en varning och har ifrågasatt de bedömningar som gjorts.