Så blir torget i Karlshamn

Karlshamn Artikeln publicerades
Så här ska paviljongen se ut sett från Rådhusgatan. 8 bilder
Foto:Karlshamns kommun
Så här ska paviljongen se ut sett från Rådhusgatan.

Vad ska egentligen hända med torget i Karlshamn? Nu ger kommunen klara besked om vad som gäller.

Torget i Karlshamn ska byggas om och en ny paviljong ska byggas samtidigt som den befintliga rivs. Här är alla punkter som planeras:

Delen av torget som vetter mot kyrkan får grusunderlag och en trädlund planteras. Här blir det sittplatser och ett konstverk som barn kan leka vid.

Torgpaviljongen blir en avlång byggnad i smalt danskt tegel med flera stora fönster. Här ska det få plats ett café som ska ha öppet till på kvällen och glassförsäljning. Totalt blir det plats för cirka 100 personer i kaféet.

Eftersom torget lutar kommer det bli ett mindre trappsteg vid delen av den nya paviljongen som vetter mot Rådhuset.

En offentlig toalett kommer finnas i anslutning till paviljongen.

Parkeringsplatserna längs med Prinsgatan görs om, med något färre platser än i dag, runt 33 stycken.

Fontänen Böljelek bevaras men öppnas upp något då en av rabatterna tas bort.

Belysningen görs om med lampor som ska ge en tryggare miljö för fotgängare. Den nya trädlunden ska inte bli mörk om nätterna.

Mer än hälften av torget rörs inte. Torghandeln blir kvar där den är i dag och parkeringen längs med Rådhusgatan bevaras.

I anslutning till paviljongen läggs det stenplattor för uteservering. I övrigt är det samma gatsten som ligger i dag som blir kvar.

Stadsarkitekten Emina Kovacic är nöjd med planerna, som bygger på det förslag som Sweco och Torbjörn Andersson tog fram för flera år sedan. Hon menar att det blir ett öppet och demokratiskt torg som kommer tilltala både gamla och unga.

– Det har funnits farhågor om att den nya paviljongen blir som en mur, men det stämmer inte. "Baksidan" blir upplyst och har flera fönster, säger hon.

Även kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) tror att den rad med åtgärder som man vill utföra kommer bli uppskattade.

– Jag ser det som ett jättelyft för torget. Genom att styra så det blir längre öppettider på caféet fram till kanske 22.00 kommer det bli mer liv och rörelse på torget och det kommer även tilltala våra yngre invånare, säger han.

I höst ska man börja arbetet med att hitta de företag som ska flytta in i paviljongen och de ska sedan vara med i utformningen av den. Tidigast vid slutet av 2019 tror man att den delen av torget kan vara klar. Mellan 20 till 25 miljoner kronor räknar kommunen med att lägga på arbetet.