Sämre luncher kan ha orsakat konkursen

Karlshamn Artikeln publicerades
Restaurang Terrassen
Foto:Gunnel Persson
Restaurang Terrassen

Restaurang Terrassen i Karlshamn föll på grund av dalande lunchkvalité, föreslås det i förvaltarberättelsen.

När restaurangen Terrassen gick i konkurs den 13 oktober 2017 hade bolaget 1,4 miljoner kronor i skulder. Skuldberget hade byggts upp under kort tid och varit svårt att förutse, enligt konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson.

I förvaltarberättelsen nämns försämrade luncher som ett av de hårdaste slagen mot restaurangen. Antalet kunder ska under 2017 ha blivit drastiskt mindre gentemot tidigare år, för att i slutet av året ha blivit så lågt i förhållande till personalkostnaderna att Terrassen inte längre gick att driva.

Enligt berättelsen kan detta ha berott på att ägarna själva inte varit engagerade i det dagliga arbetet, vilket lett till att kvaliteten på maten sänkts.