Så ska Karlshamn klara den torra sommaren

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Karlshamns kommun

Förra sommaren infördes bevattningsförbud i Karlshamn. I år är förhoppningen att nya rutiner ska se till att man klarar vattentillgången.

Sommaren 2016 fattade kommunen ett unikt beslut för Karlshamns del. Efter att man sett att vattennivåerna i sjön Mien, den sjö som fyller på kommunens dricksvattentäkt Långasjön, var extremt låga beslutade man att införa ett bevattningsförbud.

Runt om i landet finns farhågor för hur man ska klara den kommande sommaren efter att stora delar av landet fått mindre nederbörd än normalt. På Karlshamns kommun hoppas man dock att de förebyggande åtgärder man gjort ska räcka för att klara vattenförsörjningen.

– Vi har kört med ett lägre utflöde från Mien. Man tar ut 400 liter per sekund. Förra året låg man på 1200 liter per sekund, berättar Mats Dahlbom (C) som är ordförande i tekniska nämnden.

Förhoppningen är att det ska ge bättre förutsättningar inför sommaren. Enligt nämndsordföranden gör det faktum att man inlett förebyggande åtgärder på ett tidigt stadium att läget ser bättre ut i år.

– Det var så att det inte var förrän vecka 26 som vi började strypa flödet förra sommaren.

I dagsläget har man egentligen inte tillstånd att strypa flödet, men Mats Dahlbom förklarar att det har gjorts en överenskommelse med länsstyrelsen. Processen med att ta fram ett nytt tillstånd som innebär att man kan magasinera vatten för spara till torrare perioder pågår. Det pågår även ett arbete med att få fram en reservvattentäkt, något kommunen saknar i dag. Tanken är att man ska kunna hämta vatten från Mörrumsån i samband med bristsituationer.