Snart kan förorenad mark saneras

Asarum Artikeln publicerades
I dag är det stora området oanvänt.
Foto:Johan Hultgren
I dag är det stora området oanvänt.

Viking timbers område står tomt och oanvänt. Gifter i marken sätter stopp för alla eventuella planer. Nu ska områdets giftighet utredas med hjälp av statliga bidragspengar.

Företaget Viking timber gick i konkurs i januari 2012 och 105 personer förlorade sina jobb. Konkursförvaltaren kunde inte hitta någon som var intresserad av att ta över verksamheten. I stället köptes olika delar av företaget upp och delar av utrustningen skickades till Polen.

Sedan dess har den stora industritomten i Asarum stått oanvänd.

När en markundersökning gjordes på platsen visade det sig att det fanns spår av gifter i grundvattnet. I maj 2014 kunde Sydöstran berätta att det var oklart vems ansvar det var att genomföra en giftsanering på industriområdet. Orsaken var att konkursboet i princip gått i konkurs.

Hoppet sattes därför till statliga pengar. Nu låter länsstyrelsen meddela att ett bidrag på 375 000 kronor från Naturvårdsverket kommer att överlämnas till Karlshamns kommun för att genomföra en huvudstudie.

Syftet med pengarna är att göra undersökningar av området, några åtgärder får inte bekostas av bidraget.

Undersökningarna ska utföras enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual och ska innehålla ett stort antal punkter. Bland annat ska det finnas ett övergripande åtgärdsmål, en åtgärdsutredning, en riskvärdering och en planering och budgetering av fortsatta arbeten.

Fakta

Detta har hänt

2012 kom beskedet att Viking timber går i konkurs och 105 personer förlorar sina jobb.

En konkursförvaltare tog över med målet att hitta någon som kunde driva företaget vidare.

Ingen ville ta över. Delar av utrustningen säljs och flyttas till ett Ikea-ägt bolag i Polen under 2012.

En undersökning visar att dioxiner trängt ner i grundvattnet. Trots det bedöms det inte finns någon akut risk för spridning.

I oktober 2015 får kommunen pengar för att genomföra en undersökning av området.

Visa mer...