Stopp för avlopp från Mörrum efter överklagan

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

Tillståndet för reningsverket i Mörrum går ut vid årsskiftet. Samtidigt kan ledningsbygget till Sternö reningsverk inte slutföras.

Bygget av avloppsledningen skulle ha varit klar till årsskiftet, men efter att en markägare överklagat en lantmäteriförrättning står man och stampar.

– Det handlar bara om ett par hundra meter, förklarar va-chefen Marika Mårtensson.

I mars i år drog bygget av den överföringsledning som ska ta Mörrumsbornas avloppsvatten till reningsverket på Sternö igång. Reningsverket i Mörrum har under flera år drivits på nåder, eftersom reningen har svårt att leva upp till gällande krav.

I och med att bygget av överföringsledningen har dragit ut på tiden har kommunen sökt dispens för att få använda reningsverket fram till utgången av 2018. Problemet är bara att det beslutet också dragit ut på tiden. Ärendet ligger hos miljöprövningsdelegationen i Skåne.

Marika Mårtensson förklarar att man dessutom väntar på ytterligare ett tillstånd. Det rör reningsverket på Sternö och tillståndet behövs för att få ta emot Mörrumsbornas avloppsvatten. I det fallet räknar va-chefen med ett beslut inom kort.

Marika Mårtensson konstaterar att man i nuläget inte kan göra något, utan helt enkelt får invänta de olika rätts- och myndighetsprocesserna. Samtidigt förbereder man sig för en situation där man står utan en färdig ledning och utan ett förlängt tillstånd för reningsverket i Mörrum.

– Vi jobbar med olika scenarier och tittar på hur man rent juridiskt ska hantera detta, säger Marika Mårtensson.

Hur de olika scenarierna ser ut vill va-chefen inte utveckla. Klart är dock att man teoretiskt står inför ett scenario där man ledningen inte är färdig och att reningsverket i Mörrum saknar tillstånd för att drivas vidare.

Fakta

Stor ledningssatsning

I mars inleddes bygget av överföringsledningen mellan Mörrum och Sternö där det ska läggas ner 7,5 kilometer rör.

Totalt satsar kommunen 30 miljoner kronor.

Tanken var att ledningen skulle vara klar den sista december i år.

Diskussionerna om en överföringsledning inleddes redan under 2001.

Visa mer...