Svårsålt i Skogsborg trots en het marknad

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Henrik Brandberg

Karlshamns kommun kämpade många år för att få till bostadsbyggande i östra Skogsborg. Nu har det visat sig att tomterna hör till de mest svårsålda.

Goda tider med låga räntor har medfört att det är högtryck på bostadsmarknaden. Det märks bland annat på försäljningen av kommunens villatomter. I övre Asarumsdalen och i Vettekulla västra har tomterna gått åt.

Området Östra Skogsborg, med 15 villatomter, tycks dock vara svårt att sälja ini hos presumtiva husbyggare. Nu har det snart gått fem år sedan kommunen började göra i ordning tomterna, men hittills har man endast sålt fyra av dem.

– Vi har haft diskussioner, men i dagsläget har vi inte funderat på någon kampanj. Jag har tittat på om det skulle gå att sälja radhus, men det tillåter inte detaljplanen, berättar Fredrik Ek som är projektledare för mark och exploatering på Karlshamns kommun.

Sydöstranläsare har hört av sig till redaktionen och pekat på att området ser vildvuxet ut. Fredrik Ek har förståelse för synpunkterna och berättar att det finns funderingar för att göra området mer inbjudande.

– Vi kanske kommer att rensa upp sly så att det ser trevligare ut.

Redan 2001 lanserade kommunen planerna på ett bostadsområde i östra Skogsborg. Det som från början var tänkt att bli ett 70-tal tomter blev i slutändan 15 villatomter. Orsaken var rättsprocesser där exploateringen överklagades med hänvisning till naturvärden i området.

Fakta

Lång kamp om bostadsområdet

Efter att kommunen presenterat planerna för ett stort bostadsområde 2001 gjordes fynd av den rödlistade sandödlan i området. Förekomsten av arten gjorde att planerna fick bantas betydligt och först 2009 kunde detaljplanen klubbas.

2013 exploaterade kommunen marken och totalt har man lagt ut närmare sju miljoner kronor.

Visa mer...