Tomterna går som smör i Stilleryd

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

Försäljningen av industrimark i Stilleryd fortsätter. Nu ser kommunen behov att få fram ytterligare mark.

I dagarna blev det klart med ytterligare två etableringar i området. Totalt innebär affärerna att 20 000 kvadratmeter mark säljs till två företag. Det är fastighetsbolaget Loci fastigheter samt Bodehus industri som hyr ut och förvaltar egna och arrenderade fastigheter. Loci fastigheter tänker sig bygga en form av industrihotell och är delägare i flera företag som står inför en kraftig expansion.

Det är två av ett flertal försäljningar som skett i området den senaste tiden. Efter att Evomatic valt att etablera sig i där har bland andra Maskincenter köpt en tomt på 12 000 kvadratmeter. Theresia Bergdahl, som är projektledare på kommunen, berättar att fler intressenter knackar på dörren och att man nu måste bereda mer mak.

– Tanken är att vi ska kunna detaljplanera ytterligare mark. Inför framtiden behöver vi också se över hur vi kan säkra nya områden för nya etableringar.

Hon konstaterar att konceptet med att stycka upp de stora markytorna i mindre tomter varit framgångsrikt. Det handlar främst om lokala aktörer som sett möjlighet att expandera i Stilleryd. Theresia Bergdahl påpekar dock att företagen inte enbart verkar i närområdet.

– De är inte så lokala som vi tror. Flera har sin försäljning till stora delar i övriga Sverige. Det är en extra bonus att de finns här.

Hon menar att det är viktigt att kommunen kan erbjuda mark så att de expanderande företagen kan stanna i Karlshamn, vilket ger skatteintäkter och arbetstillfällen.