Upprörda känslor på Björnabacken

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Siv Johnsson i mitten omgiven av besökare som upprörts över att hon måste sluta.
Foto:Henrik Brandberg
Siv Johnsson i mitten omgiven av besökare som upprörts över att hon måste sluta.

Besökarna på Björnabackens träffpunkt är upprörda efter att den uppskattade frivilligarbetaren Siv Johnsson har tvingats lämna sitt uppdrag.

Det är varmt och i det närmaste fullsatt i den lilla lokalen på Björnabacken. Drygt ett 20-tal personer, som är trogna träffpunktsbesökare, har slutit upp vid frivilligarbetaren Siv Johnssons sida. Anledningen är att hon inte längre får leda sammankomsterna i kommunens lokal som frivilligarbetare.

– Jag fick ett telefonsamtal för tre veckor sedan och man meddelade att jag var uppsagd med omedelbar verkan från frivilligaktiviteterna, berättar Siv Johnsson.

Budskapet var att det fanns kritik mot bemötandet och att vissa inte kände sig välkomna till träffpunkten.

– Det håller vi inte med om. Vi vill att hon återinsätts, säger den majoritet av besökarna som slutit upp vid hennes sida.

– Vi går ju hit för att vi tycker att det är trevligt att träffas, säger Kerstin Rigter.

Besökarna lyfter fram det engagemang Siv Johnsson har lagt ner på allt från bakande till att ordna fester, resor och bingovinster. Sammanlagt har Siv Johnsson arbetat på kommunens träffpunkter i 28 år, varav de senaste åtta åren ideellt.

Besökarna upplever att hon blivit orättvist behandlad och vill att hon ska få upprättelse.

– Jag tycker inte att det är rätt att behandla en människa på det här sättet, säger Ulla Mohlin som är en av de som brukar besöka träffpunkten.

Gabriella Du Rietz, som arbetar som enhetschef inom kommunen, har förståelse för upprördheten. Hon förklarar att hon inte kan gå in på detaljer med hänsyn till de inblandade, men konstaterar att det är hennes uppdrag att se till att samtliga som kommer till träffpunkten ska känna sig välkomna.

– Vi jobbar för mångfald och en verksamhet där alla ska vara inkluderade.

Hon konstaterar att det då inte spelar någon roll att majoriteten är nöjd, så länge det finns någon som känner sig exkluderad. Hon menar vidare att hon bjudit in till dialog innan beslutet togs.