"Vi får ingen krögare till Saltsjöbaden"

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Gunnel Persson

Faller överenskommelsen med paret Backhamre måste kommunen ta ställning till olika investeringsalternativ. Att få en krögare som vill plöja ner miljoner är uteslutet, menar kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

Planerna för Saltsjöbaden är för tillfället frysta. Kommunfullmäktiges beslut att skjuta till tre miljoner kronor för rivning av byggnaden, uppröjning av tomten samt uppsättandet av ett staket har överklagats. Dessutom har länsstyrelsen i Skåne inlett en tillsyn av hur stiftelsen för Saltsjöbaden levt upp till stadgarna.

Vad händer då om överenskommelsen skulle falla? Per-Ola Mattsson konstaterar att något måste göras och det med kommunala medel.

– Något nollalternativ finns inte. Byggnaden är sliten.

Det har gjorts en bedömning som säger att det skulle kosta runt sex miljoner kronor att rusta upp byggnaden. Då är inte köket inräknat.

– Bland annat behöver taket bytas, golv göras vid och byggnaden behöver isoleras.

– Sedan har vi haft inne en seriös krögare som sagt att ska man även göra vid köket så ökar kostnaden till nio miljoner.

Det lägsta belopp man kommer undan med är enligt kommunalrådet runt tre miljoner kronor och då handlar det om att riva byggnaden.

I samband med måndagens kommunfullmäktigesammanträde var Saltsjöbaden på tapeten. Miljöpartiets Anders Englesson hade ställt en fråga till kommunalrådet som handlade om huruvida den nya byggnaden får användas som bostad eller inte. Per-Ola Mattsson gav tydligt besked om att bostadsändamål är uteslutet.

I samband med den diskussionen flaggade Anders Englesson för att privatiseringen av tomten strider mot det planprogram som tagits av kommunfullmäktige. I programmet för området står att allmänheten ska ha fortsatt tillgång till detta vid bebyggelse.

– Då får man i så fall ändra på det beslutet. Man får fundera på om det är värt att ändra den inriktningen, säger Anders Englesson.