”Bara ett politiskt utspel”

Karlshamn Artikeln publicerades
Ett par av de ryska rören ligger redan i Karlshamns hamn.
Foto:Gunnel Persson
Ett par av de ryska rören ligger redan i Karlshamns hamn.

– Beslutet kan ha fattats på felaktiga eller ofullständiga grunder, säger förvarspolitikern Allan Widman (L) om lagringen av ryska rör i Karlshamns hamn.

– Bara ett politiskt utspel, replikerar Karlshamns kommunalråd Per-Ola Mattsson.

Han är ordförande i riksdagens försvarsutskott och har reagerat på nya uppgifter om att det varit kontakter mellan Karlshamns kommunledning och företrädare för Nord Streamprojektet.

Den 31 januari fattade Karlshamns kommun det formella beslutet om att säga ja till de ryska rören.

Widman anser att uppgifterna om kontakterna med Nord Stream är ny information som innebär att regeringen måste kontrollera att beslutet fattats på korrekt underlag, och annars kan det behöva omprövas.

Kommunalrådet Per Ola Mattsson (S) i Karlshamn har noll förståelse för den ståndpunkten:

– Det är bara ett politiskt utspel från Widman, menar han.

– Lars Grönstedt på Nord Stream har ringt ett par gånger för att höra om det är något vi undrar över. Men jag har bara svarat att jag inte behöver hans hjälp eftersom vi har alla uppgifter vi behöver från hamnen, säger Per Ola Mattsson.

– Det här påverkar ingenting i sakfrågan. Och avtalet är redan skrivet. Det är inget som kan brytas upp.