Näringslivet hotas av akut personalbrist

Karlskrona Artikeln publicerades
Josef Lannemyr är analytiker på Arbetsförmedlingen.
Josef Lannemyr är analytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att 1450 personer fler får nytt jobb fram till slutet av 2019 i Blekinge.

Men utvecklingen kunde varit betydligt bättre – eftersom det finns akut brist på personal inom flera yrken.

– Kompetensbristen har varit påtaglig under många år och här krävs breda lösningar som bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra aktörer, säger Nicklas Leviné, tf chef Arbetsförmedlingen i Blekinge.

Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att under 2018 ökar sysselsättningen med 850 personer och under 2019 ökar den med 600 personer.

– Länets arbetskraft har ökat de senaste åren, men nästa år ökar den i betydligt svagare takt. Detta beror på att inflyttningen till länet minskar klart jämfört med 2016 och 2017, säger Josef Lannemyr, analytiker på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

Men sysselsättningen kunde ha varit betydligt högre om det inte fanns stor brist på personal inom flera yrken.

– Företagen har svårt att utvecklas med tanke på att de inte hittar nytt folk. I vår undersökning har 34 procent sagt att de tackar nej till en order – eftersom företaget inte klarar av att växa. En av tre företag vill växa, men kan inte, säger Josef Lannemyr.

Tre av tio företag uppger i prognosen att de misslyckades med en rekrytering med tanke på bristen.

– 15 procent uppgav att de erbjöd högre lön för att lyckas med rekryteringen. Vi ser att lönerna inom den offentliga sektorn ökar och fler får högre lön, säger Josef Lannemyr.

Tydlig brist på arbetskraft finns inom läraryrken, omvårdnad, hälso- och sjukvård, socialt arbete, bygg och anläggning, teknik och it och kvalificerade yrken inom industrin.

– Demografin ger stora utmaningar på arbetsmarknaden, säger Josef Lannemyr.

Arbetslösheten minskar med 400 personer fram till sista kvartalet 2019, vilket innebär att det kommer att finnas 7 000 inskrivna arbetslösa i länet. Arbetslöshetsnivån beräknas till 9,7 procent sista kvartalet 2018 och till 9,3 procent sista kvartalet 2019.

Arbetslösheten är fortsatt hög bland de som saknar en gymnasieutbildning och bland utrikes födda.

– Viktigaste faktorn är utbildning och fler måste satsa på yrkes- eller högre studier. Vi ser att 35 procent av de arbetssökande saknar en gymnasieexamen så utbildning utgör en vattendelare på länet arbetsmarknad, säger Nicklas Leviné.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på en enkät med 360 företag – där svarsfrekvensen var 93 procent.