Äldrenämnd tas i örat av domstolen

Karlskrona Artikeln publicerades

Den 89-åriga kvinnan känner sig otrygg och fängslad i sitt eget hem. Hon kan inte längre sköta sig själv, orkar inget, har svårt att förflytta sig, problem med värk och yrsel, är döv på ena örat, minnet sviker snabbt och hon glömmer ta sina mediciner. Hon kan inte ta sig till någon affär, slänga sopor eller hämta post, och har ingen social gemenskap. Sonen som hjälpt henne flyttar inom kort från kommunen. Och hon blir hela tiden sämre. Äldrenämnden i Karlskrona menar emellertid att hon klarar sig bra själv, med hemtjänsthjälp och trygghetslarm, och att hon också själv kan hitta sig en bättre bostad, om hon så vill, på den öppna bostadsmarknaden. Men – Förvaltningsrätten i Växjö delar nu i en dom kvinnans uppfattning att hon faktiskt har rätt till ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen.