Anmäler att foster kastades i soporna

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Franz Feldmanis

Enligt en anmälan till Ivo kastades fostret från ett missfall i soporna. Landstinget bestrider uppgiften men bekräftar att fostret kan ha gått iväg som riskavfall.

Det är en kvinna från östra länsdelen som anmält Blekingesjukhuset till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Förra hösten kom hon in akut till sjukhuset på grund av kraftiga blödningar i underlivet. I samband med blödningen förlorade kvinnan, som var i vecka 15, sitt foster.

Den dramatiska händelsen blev, skriver kvinnan, än mer fruktansvärd med vetskapen om att fostret kastats i soporna. För det var det besked hon ska ha fått av läkaren när hon sa att hon inte ville ta hand om det själv.

"Då jag berättar detta med fostret för en annan läkare på söndagen förstår jag att hanteringen som skett av fostret är helt fel. Foster av den här storleken ska tas omhand med värdighet", skriver kvinnan.

Hon är också i sin anmälan kritisk till att operationen av henne drog ut på tiden.

Ivo skriver i sitt beslut att omhändertagandet av fostret var bristfälligt men att det inte går att bringa klarhet i de exakta omständigheterna, eftersom olika versioner har getts. Enligt vårdgivaren kan fostret ha gått iväg som riskavfall i stället för att kremeras i så kallad syskonbädd. Men, påpekar Ivo, det framgår inte i vårdgivarens riktlinjer vem som ska ansvara för omhändertagande av abortmaterial.

När det gäller vården av kvinnan i övrigt finner inte Ivo någon anledning att kritisera läkaren.