Arenahyran saknar kostnadstak – politiker varnade för överpris

Karlskrona Artikeln publicerades
Brinova är i full gång med bygget av den nya eventarenan. Under den beslutsprocessen om upphandlingen ville kommunen räkna fram ett maxbelopp för vad hyran skulle kosta. Men Sydöstrans granskning visar att det inte gjordes.
Foto:Mattias Mattisson
Brinova är i full gång med bygget av den nya eventarenan. Under den beslutsprocessen om upphandlingen ville kommunen räkna fram ett maxbelopp för vad hyran skulle kosta. Men Sydöstrans granskning visar att det inte gjordes.

Sju av 15 toppolitiker tycker att hyran för den nya eventarenan på 12 miljoner är för dyr. Kommunen skulle räkna fram ett maxbelopp för att undvika ett eventuellt överpris. Men enligt Sydöstrans granskning struntade man ändå i det. En handling som varken politiker eller tjänstemän vill ta ansvar för.

– Jag har inte tagit något initiativ eller fått frågan av tjänstemännen varför uträkningen av högsta hyresnivå togs bort. Det har inte heller Börje Dovstad (L) eller Magnus Larsson (C), säger Patrik Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.

Det börjar närma sig julen 2015 när kommunledningen i Karlskrona får ett brev från företaget Brinova.

När Patrik Hansson sprättar upp kuvertet kan det likna rena julklappen - ett privat bolag erbjuder sig att bygga en helt ny eventarena som kommunen ska få hyra.

Efter julstöket och nyårsfirandet samlas politikerna i den högsta beslutsinstansen kommunstyrelsen för att ta ställning i frågan. Mötet hölls den 28 januari 2016.

De beslutar att kommunen ska sälja tomten där Östersjöhallen ligger och köparen ska få bygga en ny eventarena som sedan kommunen ska hyra.

Brinova har redan erbjudit sig att göra jobbet – men för att kommunen ska följa lagen om offentlig upphandling så måste affären konkurrensutsättas.

Till sammanträdet i januari har kommundirektören Carl-Martin Lanér och drift– och serviceförvaltningens chef Per Jonsson skrivit fram en promemoria till politikerna.

Om upphandlingen skriver de följande:

"I upphandlingsalternativet kommer kommunen att göra beräkningar över den högsta hyresnivån som är acceptabel med utgångspunkt i de förutsättningar som gäller upphandlingens innehåll i övrigt"

En högsta hyresnivå kan en kommun tillämpa i upphandlingen för att undvika ett överpris.

Vidare skriver tjänstemännen:

"Av upphandlingsunderlaget ska det klart framgå att kommunen har rätt att avbryta upphandlingen om inget av de inkomna anbuden ryms inom det gränsvärde som kommunen stipulerat".

Men Sydöstrans granskning visar att kommunen struntade i att räkna ut något maxbelopp.

– Det stämmer att formuleringen om högsta hyresnivå finns med i ett PM som ingick i beslutsunderlaget till politiken. Men det skrevs inte in i beslutet eftersom politiken inte villa ha med formuleringen, säger Thomas Johansson, kommunikationschef på Karlskrona kommun.

Men vem ansvarade för att något gränsvärde räknades ut? Det är oklart, i dag skyller politiker och tjänstemän på varandra.

– Det stämmer att gränsvärdet fanns med i ett PM. Varför det fallit bort, vet inte jag. Men det var inte kommunen som skulle sätta priset, eftersom det skulle ut på konkurrensutsättning, säger Patrik Hansson.

Den 17 augusti 2016 ska drift– och servicenämnden besluta om delgivningsbeslutet från upphandlingen.

Nämndens ordförande Peter Johansson (S) har anmält jäv i frågan.

1:e vice ordförande Gunilla Ekelöf (L) lyfter ut ärendet från dagordningen – samma sak gjordes även tre veckor senare på ett extra sammanträde.

Enligt uppgifter till Sydöstran vågade inte nämnden stå för beslutet att ge Brinova uppdraget med ett hyresavtal som är värt 300 miljoner kronor över 25 år.

Frågan gick vidare till kommunsstyrelsen – där Patrik Hansson (S) och Börje Dovstad (L) anmäler jäv i frågan.

S-topparnas jäv är kopplat till att det tidigare S-kommunalrådet Mats Johansson agerat som konsult åt Brinova.

Den 11 oktober 2016 klubbar kommunsstyrelsen igenom beslutet – med stor politisk oenighet.

Kommunstyrelsen beslutade - med åtta ja-röster, fyra nej-röster samt tre politiker som avstod från att rösta - att ärendet skulle avgöras samma dag. Vilket betyder att sju av 15 ledamöter var emot anbudet.

Den största kritiken grundar sig på att det bara kom in ett anbud.

Hade det inte varit bra att sätta ett högsta värde, med tanke på att det bara kom in ett anbud och slippa diskussionen om att det vinnande bolaget la ett överpris?

– Det är ju bara en spekulation om det är överpris eller inte. Man ska ju tänka på att Brinova inte visste att det bara skulle komma in ett anbud. Men visst hade det underlättat om det kommit in fler anbud, säger Patrik Hansson.

Under delgivningsbeslutet var flera partier kritiska till hanteringen av frågan. Partiernas företrädare tyckte att kommunens hyra till Brinova, 12,1 miljoner kronor per år, är för hög.

Camilla Brunsberg (M) yrkade för ett förhandlat förfarande för att finna en billigare lösning, utan att göra väsentliga avsteg från de ursprungliga villkoren.

Christopher Larsson (SD) yrkade avslag på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut samt att upphandlingen skulle göra om.

Billy Åkerström (KD) begärde återremiss av ärendet och ville se en ny upphandling.

Sofia Bothorp Franke (MP) yrkade bifall till Billy Åkerströms yrkande.