Båt till besöksmål kan gå på avföring från bajamajor

Karlskrona Artikeln publicerades
Basareholmen utanför Karlskrona.
Foto: Franz Feldmanis
Basareholmen utanför Karlskrona.

Basareholmen utanför Karlskrona ska utvecklas och bli ett besöksmål.

Kommunen ska nu ta fram hållbara lösningar som ska testas på ön.

På uppdrag av Karlskrona kommun har innovationsföretaget 10X Labs lett en process för att hitta hållbara och innovativa lösningar kopplade till Basareholmen.

Under en workshop kom flera aktörer fram till åtta olika hållbarhetslösningar för ön. Tre av lösningarna har prioriterats och ambitionen är att börja arbeta med de under 2018 och 2019.

– Alla åtta lösningar är intressanta. Vi kommer gå vidare med tre som ett experiment och testa om de går att använda framöver, säger Lottie Dahl Ryde, enhetschef för hållbar utveckling på Karlskrona kommun.

En lösning är att installera uppkopplade bajamajor för att visualisera den energi som finns i avföring från människor. Energin från avföringen kan sedan användas för att driva båten till och från Basareholmen.

– Det är många transportmedel som går på biogas. Vi kommer börja med att mäta energin från bajamajorna och sedan får vi se hur man kan gå vidare för att skapa bränsle till båten. Detta är som sagt ett experiment, säger Lottie Dahl Ryde.

En annan åtgärd är att plantera och analysera tomater för att få bättre kunskap om vilka gifter som finns på ön för att i framtiden kunna använda syntetisk biologi för att rena marken på Basareholmen.

– Det är ett intressant grepp att växter kan rena marken, säger Lottie Dahl Ryde.

Sedan ska sensorer placeras på båten till och från ön och transportområdet för att mäta bland annat vågor, trafik, temperatur, nyttjande och behov.

Som Sydöstran tidigare berättat ska kommunen investera för 4,6 miljoner på Basareholmen för att göra ön till ett besöksmål med teater och café.

Kommunen skulle göra satsningar redan till sommaren – men eftersom en miljörapport måste analyseras mer skjuts de investeringarna fram.

Rapporten visar att det finns halten bly i marken som är mer än 50 gånger högre än tillåtet.