Biodling förgiftad?

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Paul Kleiven

Ett sabotage har lett till massdöd i kuporna för en biodlare i Tving.

En äldre biodlare i Tvingtrakten befarar nu att hans bisamhälle utsatts för någon form av besprutning, som lett till massdöd i kuporna.

Redan för snart tjugo år sedan utsattes hans odling för någon form av förgiftningsattack första gången, och därefter har det hänt vid ytterligare några tillfällen.

Mannen ska nu höras mer ingående om det inträffade, som polisen rubricerar som en skadegörelse.