Blekinge laddas för framtiden

Blekinge Artikeln publicerades
Samuel Karlström, klimat-och energisamordnare och Ulf Hansson, klimat- och energistrateg från länsstyrelsen vid en av Karlskronas många laddstolpar.
Foto: Johan Hultgren
Samuel Karlström, klimat-och energisamordnare och Ulf Hansson, klimat- och energistrateg från länsstyrelsen vid en av Karlskronas många laddstolpar.

Om fler ska byta ut sin bil med förbränningsmotor mot ett eldrivet ekipage krävs det en ny infrastruktur. I Blekinge byggs det ut för fullt.

Räckviddsångesten ska bli ett ickeproblem för Blekinges bilförare som väljer en elbil. Det är tanken med en satsning som beviljats stöd från regeringens investeringsprogram Klimatklivet. Den lokala satsningen görs som samarbete mellan länets kommuner och landstinget, samordnat av föreningen Miljöfordon Syd.

I det tre år långa projektet läggs drygt fem miljoner kronor på att få till en länstäckande laddinfrastruktur och nu är man inne på det tredje och sista året. Med andra ord borde det ha börjat dyka upp flera laddpunkter runt om i länet.

– Kommunerna har gjort en muntlig avrapportering och än så länge är 47 av de 98 laddpunkter som ska byggas klara, säger Samuel Karlström, klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen.

Han är nöjd över att kartan med laddpunkter börjar bli välfylld. Men laddpunkter som ingen använder gör liten nytta. För att göra det lättare för bilister att hitta ett miljövänligare drivmedel lanseras därför inom kort appen Tanka grönt.

– I appen syns alla platser där det finns drivmedel, med information om hur långt det är till stationen och hur förnyelsebart drivmedlet är. Bensin 95 oktan är till exempel bara 5 procent förnybart. El och biogas är 100 procent förnybart, säger Samuel Karlström.

Samuels kollega Ulf Hansson, klimat- och energistrateg, berättar att en stor anledning till att länsstyrelsen vill att fler Blekingebor ska tanka med något annat än bensin och diesel är att persontransporterna står för en majoritet av växthusgasutsläppen i länet.

Nu när fler företag och privatpersoner får möjlighet att ladda sin bil på allmän mark återstår en stor flaskhals som måste åtgärdas.

– Få som bor i lägenhet har möjlighet att ladda sin bil hemma. Det är ett område som behöver utvecklas, säger Ulf Hansson.

Vid årsskiftet introducerades dock en lösning för villaägare.

– Nu går det för privatpersoner att söka om bidrag från Naturvårdsverket för att installera en laddbox hemma. Bidraget täcker 50 procent av installationskostnaden och som mest 10 000 kronor, säger Samuel Karlström.

Hur var det då med räckviddsångesten, rädslan för att inte nå sitt tänkta mål på grund av en urladdad bil?

– Räckviddsångesten är ett minne blott. Bilarnas kapacitet och räckvidd har ökat ordentligt och det finns många platser att ladda bilen på nu. Elbilen, eller en gasbil, är ett bra alternativ i dag, säger Ulf Hansson.

– Sen borde man ju även tänka på att minska sina resor överlag. Den bästa resan är den man inte gör, fyller Samuel Karlström i.